Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Secundair Onderwijs - Onze school

PEDAGOGISCH PROJECT

pedagogisch project

Hoe kleuren wij onze school in?

We zijn een gezonde mix van talenten en karakters, zowel van leerlingen als van schoolteamleden. We willen graag dat iedereen, in solidariteit met anderen, zijn eigen levensproject zo autonoom mogelijk en kwaliteitsvol kan uitbouwen.

Onze uitgangspunten:

  • participatief
  • foutvriendelijk
  • religieus-zingevend
  • gezond en milieuvriendelijk
  • inclusiebevorderend

AANBOD

Opleidingsvorm 1

OV1

Via algemene en sociale vorming bereiden we de leerlingen voor op een zo actief en duurzaam mogelijke deelname aan het maatschappelijk leven. Dit kan in een beschermd leef- en/of werkmilieu (dagcentrum, vrijwilligerswerk, arbeidszorg, …). We versterken elke leerling op vlak van zelfredzaamheid, communicatie, senso-motoriek en sociale vaardigheid.

Opleidingsvorm 2

OV2

Via algemene, sociale en beroepsgerichte vorming bereiden we de leerling voor op een duurzame deelname aan het maatschappelijk leven. De leerling wordt voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Dit is een bedrijf of organisatie waarbij werknemers werk op maat krijgen en waar extra ondersteuning en begeleiding op de werkplaats is voorzien. We werken aan zelfredzaamheid, communicatie, sociale vaardigheden en de vaardigheden en attitudes om te werken.

Opleidingsvorm 4

OV4

De leerlingen volgen een studierichting zoals in het gewoon onderwijs. De leerplandoelen binnen de vakken zijn dezelfde en leiden tot hetzelfde diploma. De nabije ondersteuning vanuit een multidisciplinair team en de aanpak op maat maken het verschil. Naast het schoolse leren geven we ruim aandacht aan persoonsontwikkeling. We streven ernaar dat elke leerling zicht heeft op zijn mogelijkheden en sterktes kan inzetten op het juiste moment.

ONS SCHOOLTEAM

schoolteam secundair onderwijs 23-24

Ons team kent heel wat gezichten en inzichten die samen een rijkdom aan kennis en expertise vormen om met de leerlingen aan de slag te gaan, op zoek te gaan naar wat elke leerling nodig heeft zodat ze succes kunnen ervaren en aan een duurzame toekomst werken.

Op onze school willen we jouw talenten maximaal ontwikkelen. Daarvoor hebben we een hele ploeg mensen aan boord, die allemaal het beste met je voor hebben. Maar ze zijn er ook met een luisterend oor. Ieder vanuit zijn eigen taak of rol draagt een steentje bij.

samenwerking MFC

SAMENWERKING met MFC JONGEREN

Binnen Dominiek Savio kennen we een jarenlange nauwe samenwerking tussen de scholen en de begeleiding vanuit het MFC. Samen met de jongere en zijn gezin bekijken we welke ondersteuning passend is en hoe deze samenwerking vorm krijgt. Meer informatie over de werking van het MFC jongeren vind je hier.