Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Secundair Onderwijs - OV2

OPLEIDINGSVORM 2

OV2 - hout en metaal

De opleiding OV2 verloopt in 4 modules en 2 fases.
In de praktijkvakken hout en metaal, diensten voeding, groendienst, montage, ...  krijg je zicht op jouw motorische mogelijkheden en word je getraind op arbeidsattitudes om later te kunnen werken in een maatwerkbedrijf. 
In de algemene vakken komen rekenen, taal en wereldoriëntatie aan bod in thema’s. Op die manier leer je zoveel mogelijk werkelijkheidsgericht (in een reële leef- en leeromgeving) om jouw leerproces te versterken. Zo leer je bijvoorbeeld eerst in de klas over de supermarkt en gepast betalen. Daarna ga je in groep deze kennis toepassen door samen in de lokale supermarkt boodschappen te doen.

Als oudste leerling ga je zelfstandig op pad, met de fiets of het openbaar vervoer en doe jij de boodschappen voor de kookles.
We zetten actief in op jezelf goed leren kennen. Je krijgt de mogelijkheid om een realistisch zelfbeeld op te bouwen en zicht te krijgen op de vaardigheden die je zelfstandig kan alsook de vaardigheden waar je hulp bij nodig hebt op vlak van wonen, werken en vrije tijd. We doen dit door je zelf te laten nadenken over je werk tijdens evaluaties, in de woonweek, na een stage in een maatwerkbedrijf, ...
Deze zelfkennis bundel je op het einde van je schooltraject in OV2 in een portfolio.

Via co-teaching met een andere leerkracht, logopedist, ergotherapeut, kinesist of opvoeder krijgt het maatwerk vorm in de klas. 
Specifieke hulpmiddelen (stastoel, stappenplannen, aangepast kookmateriaal, specifieke bewegingshulpmiddelen, …) vergroten jouw zelfstandigheid en participatiemogelijkheden en verlagen de impact van jouw beperking

Inkijk

Diensten voeding OV2

Diensten voeding

houtatelier

Hout

OV2 - winkelen

Winkelen

Fietsuurtje