Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Secundair Onderwijs - Schoolteam

ONS SCHOOLTEAM

directieteam

Directieteam

Het directieteam van de school zet samen met de coördinator van het specifiek leersteuncentrum hun schouders onder de dagdagelijkse werking en het beleid.

Leerbegeleiders secundair

Leerbegeleiders

De leerbegeleider volgt jouw schooltraject op, van start tot uitstroom. Samen met de klassenraad zoekt zij naar de gepaste ondersteuning voor jou.

Leraren

Leraren

Leraren zijn experten in een bepaald vak en laten je groeien in je competenties. 
Een heel speciaal iemand is je klastitularis. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt als je met iets zit. Ook voor je ouders staat hij of zij steeds klaar, op een oudercontact, een infomoment, maar ook daarbuiten.

Therapeut ondersteunt in de kookles

Therapeuten

Onze kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten, ondersteunen jou in de klas, praktijkles, zwemmen of LO-les. Ze ondersteunen de vakleerkracht in het op maat uitwerken van het vak voor de specifieke klasgroep. Ze ondersteunen jou om zo zelfstandig mogelijk te participeren aan de les, al dan niet met een gepast hulpmiddel.

opvoeders en verpleegkundige secundair onderwijs

Opvoeders en verpleegkundige

De opvoeders en verpleegkundigen hebben heel wat verschillende taken, van verzorging en ADL-assistentie, het begeleiden in het zwembad, ondersteunen van klasuitstappen en zoveel meer. Maar het allerbelangrijkste: ze zorgen voor jou, zijn er met een luisterend oor en een babbel.

Secretariaat

Secretariaat

Je kan er onder andere terecht met vragen rond leerlingenadministratie, schoolmateriaal, ziekte- of afwezigheidsbriefjes, leerlingenvervoer… Maar ook rond andere vragen geven ze je de juiste info of leiden ze je naar de persoon die je nodig hebt.

busbegeleiders

Busbegeleiders

De busbegeleiders pikken je ‘s morgens op en brengen je veilig naar school. ‘s Avonds begeleiden ze je terug naar huis.
Safety first, maar daarnaast ook een gezellige babbel en een leuk lied op de bus.

CLB-medewerkers

CLB-medewerkers

Bij hen kan je terecht als het even niet meer lukt, als je het even niet meer weet. Ze helpen je verder met vragen over leren, over je onderwijsloopbaan. Maar ze ondersteunen je ook wanneer je je niet zo goed in je vel voelt.