Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Secundair Onderwijs - OV1

OPLEIDINGSVORM 1

Opleidingsvorm 1

De leerlingen in OV1 hebben zeer uiteenlopende ondersteuningsnoden. Door grote verschillen in vorm van communiceren, mobiliteit, zelfstandigheid, schoolervaringen, leeftijd, talenten, karakters en toekomstperspectief bieden we een variatie aan van leerlijnen en leergroepen met een eigen begeleidings- en leerklimaat. 

Zo vertrekt de ene klasgroep meer vanuit nabijheid en voorspelbaarheid, terwijl in een andere klasgroep het accent ligt op keuzevrijheid, zelfreflectie en zelfstandig werken. 

Je leert zo veel mogelijk werkelijkheidsgericht (in een reële leef- en leeromgeving) om jouw leerproces te versterken. Waar word jij door uitgedaagd: het verzorgen van onze kippen en konijnen, boodschappen doen voor de kookles, kleine logistieke taken opnemen in een woonzorgcentrum, …?

Je krijgt een ruim aanbod aan lichaamsbeleving en expressie via projecten en vakken zoals sport en spel, zwemmen, relaxatie, muzische vorming, natuurbeleving en kunst & crea. 
We zetten actief in op jouw sterktes. Hierdoor krijg je de kans om een positief en realistisch zelfbeeld op te bouwen, groeiende mogelijkheden in jezelf te ontdekken, je sterktes verder te ontwikkelen en uit te zoeken op welke manier je hiermee van betekenis kan zijn voor jouw omgeving.

Via co-teaching met een andere leerkracht, logopedist, ergotherapeut, kinesist of opvoeder krijgt het maatwerk vorm in de klas. 
Specifieke hulpmiddelen (spraakcomputer, aangepast kookmateriaal, specifieke bewegingshulpmiddelen, … ) vergroten jouw participatiemogelijkheden en verlagen de impact van jouw beperking.

Inkijk

handvaardigheid

handvaardigheid

huishoudelijke vorming

huishoudelijke vorming

PSV

Project Sociale Vorming

werk in opdracht

werk in opdracht

wonen en welzijn

wonen & welzijn

schuiftafeltennistornooi

schuiftafeltennistornooi

praktijk op verplaatsing

praktijk op verplaatsing

les ICT

ICT

sportdag

sportdag

camping meerdaagse Talentier

meerdaagse leeruitstap